Direct naar de content

Wethouder Anne Janssen

Wethouder Anne Janssen

Wethouder Wonen & Bouwen, Stadsontwikkeling, Onderwijs & Laaggeletterdheid, Sport, Energietransitie gebouwde omgeving en Wijk van de Toekomst

 • Wonen & Bouwen
 • Projectwethouder Wijken van de Toekomst
 • Verduurzaming Gebouwde Omgeving (incl. Energiearmoede, transitievisie Warmte)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Kind Centraal
 • Laaggeletterdheid
 • Sport (inclusief sportlocaties, zwembad)
 • Ruimtelijke ordening
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Grondbedrijf
 • 2de Locoburgemeester

Anne Janssen is lid van de PVDA.

Onbetaalde nevenfuncties die horen bij het wethouderschap

 • Bestuurslid Gelders Genootschap