Direct naar de content

Wethouder Anne Janssen

Wethouder Anne Janssen

Wethouder Anne Janssen is verantwoordelijk voor:

 • Wonen en bouwen
 • Projectwethouder Wijken van de Toekomst
 • Verduurzaming gebouwde omgeving (inclusief Energiearmoede, transitievisie Warmte)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Kind Centraal
 • Laaggeletterdheid
 • Sport (inclusief sportlocaties, zwembad)
 • Ruimtelijke ordening
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Grondbedrijf

Anne Janssen is lid van de PVDA.

Onbetaalde nevenfuncties die horen bij het wethouderschap

 • Bestuurslid Gelders Genootschap

Tijdelijk afwezig

Wethouder Janssen is tijdelijk afwezig. Marije Eleveld neemt de taken van de wethouder tijdelijk over. Heeft u hierover vragen? Stuur dan een mail naar bestuurssecretariaat@wageningen.nl of bel (0317) 49 25 02 (secretaresse Marcelle Derksen).