Direct naar de content

Politieke Avond

Datum en tijd

 • 19:30 uur - 23:00 uur
  maandag 8 april 2024

locatie

 • Algemeen adres Stadhuis, raadzaal, Markt 22

Op maandag 8 april zijn er vier gesprekken tijdens de Politieke Avond. Deze zijn live te volgen via de link. U kunt dan kiezen voor Raadzaal 1 of Raadzaal 2 (afhankelijk van het gesprek dat u wilt volgen). De gemeenteraad vergadert op maandag 8 april vanaf 22.00 uur. U bent van harte welkom op de publieke tribune, maar u kunt de raadsvergadering ook thuis live volgen.
Onder ‘Binnenkort Live’ staat de vergadering. Als u daarop klikt, kunt u de raadsvergadering volgen.

De gespreksonderwerpen op 8 april zijn:

 • Nota van Uitgangspunten Churchillweg-Dolderstraat
 • Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2023
 • Wensen en bedenkingen conceptvisie Bebouwde Kom
 • Interimcontrole

Tijdens de raadsvergadering worden besluiten genomen over:

 • Woonzorgvisie 2024 – 2034
 • Wijzigingsverordening Verordening Fysieke Leefomgeving Wageningen 2022
 • Beleidskader ondersteunen VvE’s bij verduurzamen gebouwen
 • Reglement van Orde voor de Politieke Avonden
 • Zienswijze kaders aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval Regio de Vallei

De raadsstukken kunt u nu al lezen.