Direct naar de content

Politieke Avond

Datum en tijd

 • 19:30 uur - 23:00 uur
  maandag 4 maart 2024

locatie

 • Algemeen adres Stadhuis, Markt 22

Op maandag 4 maart zijn er vier gesprekken tijdens de Politieke Avond. Deze zijn live te volgen via de link. U kunt dan kiezen voor Raadzaal 1 of Raadzaal 2 (afhankelijk van het gesprek dat u wilt volgen). De gemeenteraad vergadert op maandag 4 maart vanaf 22.15 uur. U bent van harte welkom op de publieke tribune, maar u kunt de raadsvergadering ook thuis live volgen. Dit kan via de link.
Onder ‘Binnenkort Live’ staat de bewuste vergadering. Als u daarop klikt, kunt u de raadsvergadering live volgen.

De gespreksonderwerpen op 4 maart zijn:

 • De woonzorgvisie 2024 – 2034
 • Input voor de Strategische Agenda van de Foodvalley
 • Wensen en bedenkingen conceptvisie Bebouwde Kom
 • Onderzoek naar de Bestuurskracht Wageningen

Tijdens de raadsvergadering worden besluiten genomen over:

 • Uitgangspunten studentenhuisvesting Bornsesteeg
 • Wensen en bedenkingen Kaderbrief Foodvalley
 • Wensen en bedenkingen kaderbrieven overige Gemeenschappelijke Regelingen
 • Wensen en bedenkingen Goed Werk
 • Wensen en bedenkingen budgetoverhevelingen en verlenging investeringstermijnen
 • Bestemmingsplan Kortenburg 4 ONO, eerste herziening
 • Begroting Pantarijn 2024

De raadsstukken zijn te vinden onder deze link.