Direct naar de content

Politieke avond

Datum en tijd

  • 19:30 uur - 23:00 uur
    maandag 10 juni 2024

locatie

  • Algemeen adres Raadzaal 1 en 2, Markt 22

Op maandag 10 juni zijn er 4 gesprekken tijdens de Politieke Avond. Deze zijn live te volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt dan kiezen voor Raadzaal 1 of Raadzaal 2 (afhankelijk van het gesprek dat u wilt volgen). De gemeenteraad vergadert op maandag 10 juni mei vanaf 22.00 uur. U bent van harte welkom op de publieke tribune, maar u kunt de raadsvergadering ook thuis live volgen.

Onder ‘Binnenkort Live’ staat de bewuste vergadering. Als u daarop klikt, kunt u de raadsvergadering live volgen.

De gespreksonderwerpen zijn:

–           Bomenbeleidsplan

–           Wensen en bedenkingen Inkomenszekerheidsbeleid

–           Kaders Financiële Verordening 2022

–           Benedenbuurt (Garantiestelling en Verklaring van geen Bedenkingen)

Tijdens de raadsvergadering worden besluiten genomen over:

– Regionaal Perspectief Landelijk Gebied

– Aankoop Lawickse Allee 130 (Menzis)

– Omgevingsdienst de Vallei – Zienswijze Programmabegroting 2025 -2028, Eerste begrotingswijziging 2024 en Jaarrekening 2023

De raadsstukken zijn te vinden op https://wageningen.raadsinformatie.nl/