Direct naar de content

Informatieavond collectief wonen

Datum en tijd

  • 20:00 uur
    donderdag 18 april 2024

locatie

  • Algemeen adres Stadhuis, Markt 22

De gemeenteraad van Wageningen heeft eind vorig jaar beleid voor collectief wonen vastgesteld. Met dit beleid willen we collectieve wooninitiatieven faciliteren en stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan seniorenhofjes, ecodorpen of een wooncoöperatie. We doen dit om dat er in Wageningen behoefte is aan alternatieve vormen van bouwen en wonen en omdat collectieve woonvormen kunnen bijdragen aan diverse maatschappelijke opgaven. U vindt dit beleid op onze website.

Maar wat betekent dit beleid voor u en uw eventuele initiatief? Wordt het makkelijker om uw project te realiseren? Komt er grond beschikbaar? Wat is eigenlijk collectief wonen? Wat mag u verwachten van de gemeente en wat verwacht de gemeente van u of van andere partijen? En is er misschien een meerwaarde om samen op te trekken met andere initiatieven? Of heeft u misschien grond beschikbaar waarop een collectief haar project zou kunnen realiseren?

Op donderdag 18 april om 20.00 uur organiseren we een informatiebijeenkomst over collectief wonen in het stadhuis van Wageningen. Doelgroepen zijn bestaande collectieven die willen bouwen, grondeigenaren of ontwikkelaars die willen meewerken en particulieren die graag meer willen horen over dit onderwerp.

We kunnen ons voorstellen dat er nog een hoop vragen zijn die we graag beantwoorden. Daarnaast vinden we het ook waardevol om van u te horen hoe we u het beste kunnen helpen. Of misschien heeft u wel goede ideeën waar andere initiatieven hun voordeel mee kunnen doen.

Onze voorlopige agenda is als volgt:

  1. Toelichting op het beleid door de gemeente
  2. Vragen en antwoorden over het beleid
  3. Vervolg: hoe zorgen we voor succes
  4. Ruimte voor inbreng vanuit collectieven
  5. Gelegenheid voor informeel napraten en onderling kennis maken.

Graag nodigen we u uit om op deze avond aanwezig te zijn en deel te nemen aan het gesprek. Graag horen we of u hierbij aanwezig bent en met hoeveel personen.

U mag ons vooraf ook al laten weten of er vragen zijn die u in elk geval beantwoord zou willen hebben. Of als u relevante informatie of ideeën wilt delen die kunnen bijdragen.

Aanmelden kan via wonen@wageningen.nl