Over de website

De gemeente Wageningen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De gemeente doet er alles aan de website veilig, juist en actueel te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan kunt u de gemeente hierop wijzen (via een e-mail gericht aan gemeente@wageningen.nl, via het reactieformulier, telefonisch of aan de balie). Als u denkt dat u een zwakke plek heeft gevonden, willen wij met u samenwerken om dit zo spoedig mogelijk te onderzoeken. 

Auteursrechten

Bij alle databanken waarvan de overheid de producent is mogen derden in beginsel de inhoud vrij opvragen en hergebruiken, tenzij het recht uitdrukkelijk is voorbehouden. Dit geldt ook voor de website van de gemeente Wageningen. Indien het recht uitdrukkelijk is voorbehouden zal dit zowel bij het bericht op de website als in het document zelf vermeld staan. U mag teksten zonder uitdrukkelijk voorbehoud dan ook zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Het vermelden van een bron is verplicht. Dit geldt ook voor de foto’s.

Omgang persoonsgegevens

Voor de gemeente Wageningen staat een zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente Wageningen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het bezoek aan de website van de gemeente Wageningen kan geheel anoniem plaatsvinden. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over uw bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of tijdstip van uw bezoek. Dit om de website zo gebruikersvriendelijk aan te passen naar de wens van de gebruiker. De software die hiervoor gebruikt wordt is aangepast op basis van het advies van het College bescherming persoonsgegevens, zodat uw privacy zoveel mogelijk beschermd is.

Elektronisch contact met de gemeente

Voor contact per e-mail is een centraal postbus ingericht, gemeente@wageningen.nl. Ambtenaren hebben daarnaast persoonlijke e-mailpostbussen en zijn er e-mailpostbussen voor specifieke gemeentelijke balies. In verband met de registratie, verspreiding en archivering verdient het de aanbeveling om altijd het centrale e-mailadres gemeente@wageningen.nl te gebruiken. De gemeente Wageningen kan ook bereikt worden via het reactieformulier op de website en door middel van een verkort reactieformulier onder iedere pagina in de website. Voor andere vormen van contact met de gemeente, zie de contactgegevens  van de gemeente Wageningen.

Voor het aanvragen van een officiële beslissing van de gemeente Wageningen waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst), heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt gebruik maken van:

  • een online aanvraagformulier dat in de website ('direct regelen') beschikbaar is; 
  • een formulier dat in pdf-vorm via de website beschikbaar is gesteld. Dit bestand dient u dan te downloaden en  uit te printen, waarna u het dient in te vullen, te ondertekenen en op te sturen; 
  • een papieren aanvraagformulier. Deze formulieren kunt u telefonisch aanvragen via tel. (0317) 492911. 

Na de elektronische aanvraag of e-mail 

Als een aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u een ontvangstbevestiging, tenzij de betreffende e-mail direct wordt afgehandeld. In de ontvangstbevestiging wordt een referentienummer meegegeven waarnaar de aanvrager kan verwijzen en wordt de behandelende afdeling genoemd. Van een aanvraag via de digitale balie ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging, bij deze ontvangstbevestiging wordt echter geen referentienummer meegestuurd.

De gemeente Wageningen streeft ernaar om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres gemeente@wageningen.nl binnenkomen, zo snel mogelijk te beantwoorden. In sommige gevallen kan dit meer tijd vergen, omdat we bepaalde werkzaamheden voor u moeten verrichten. In zo'n geval wordt de afzender geïnformeerd over de verwachte afhandelingtermijn. Wanneer de gemeente Wageningen voorziet dat een toegezegde afhandelingtermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan direct op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af.