Verkiezingen

Alle informatie over landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen.

Tweede Kamerverkiezingen maart 2021

De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer vindt plaats op woensdag 17 maart 2021. Een beperkt aantal stembureaus gaat al op maandag 15 en dinsdag 16 maart open.

Wie mag stemmen

U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen als u:

  • op 17 maart 2021 (dag van de verkiezing) 18 jaar of ouder bent;
  • op 1 februari 2021 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.

Coronamaatregelen

We houden tijdens de verkiezingen rekening met de coronamaatregelen. Zo kunnen alle stemmers veilig hun stem uitbrengen. 

Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Deze kunt u vanaf 4 januari inleveren. U kunt hiervoor zonder afspraak langskomen van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.

 

Stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland? Dan kunt u stemmen per brief. U moet zich dan registreren bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot en met 3 februari. Bent u op 17 maart tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een volmacht. Meer informatie hierover volgt.

U kunt ook zelf stemmen per brief. Hiervoor moet u een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag.

Stembureauleden en tellers

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 hebben we voldoende stembureauleden en tellers.