Direct naar de content

Tijdelijk Wethouder Marije Eleveld

Wethouder Marije Eleveld is verantwoordelijk voor:

 • Wonen en bouwen
 • Projectwethouder Wijken van de Toekomst
 • Verduurzaming gebouwde omgeving (inclusief Energiearmoede, transitievisie Warmte)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Kind Centraal
 • Laaggeletterdheid
 • Sport (inclusief sportlocaties, zwembad)
 • Ruimtelijke ordening
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Grondbedrijf

Marije Eleveld is lid van de PVDA.

Nevenfuncties die niet horen bij het wethouderschap

 • Mede-eigenaar van Camping de Hartjens in Azewijn (betaald)
 • Lid Raad van toezicht Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming) (onbetaald)

Anne Janssen tijdelijk afwezig

Wethouder Janssen is tijdelijk afwezig. Marije Eleveld neemt haar taken tijdelijk over. Heeft u hierover vragen? Stuur dan een mail naar bestuurssecretariaat@wageningen.nl of bel (0317) 49 25 02 (secretaresse Marcelle Derksen).