Direct naar de content

Wageningse Warmtetoeslag voor laag -tot middeninkomens

Gepubliceerd op:

De energieprijzen zijn heel erg hoog. Niet alleen mensen met een kleine beurs kunnen hierdoor in geldproblemen komen. Ook mensen met een iets hoger inkomen, het zogenoemde middeninkomen, kunnen geldproblemen krijgen. Maar zij komen niet in aanmerking voor de extra energietoeslag van de overheid. De gemeente Wageningen geeft in 2023 daarom met de Wageningse Warmtetoeslag ook middeninkomens één keer een steuntje in de rug. Zo voorkomen we dat inwoners die zich normaal zelf redden, betalingsachterstanden en schulden krijgen. Inwoners kunnen de toeslag vanaf 1 februari 2023 aanvragen.

Een aantal gemeenten ondersteunt inwoners met de laagste inkomens met extra energietoeslagen. Bijvoorbeeld mensen die ondanks hun lage inkomen niet in aanmerking komen voor de energietoeslag van €1300 van de overheid. Wageningen paste ook al een ruimere grens van 130% van de bijstand toe voor de energietoeslag. De gemeente gaat nu nog een stapje verder door ook middeninkomens één keer te ondersteunen. Daarbij kijken we vooral naar hoeveel geld je kunt missen en hoe je woont.

Extreem hoge energieprijzen

Wethouder Welzijn Guido van Vulpen over het belang van de toeslag: “In Wageningen willen we bovenop landelijke regelingen nu ook deze mensen de winter door helpen. Deze groep redt zich meestal prima zelf. Maar deze situatie is extreem. We willen voorkomen dat zij door bijvoorbeeld betalingsachterstanden en stress meer problemen krijgen. Ze kennen de weg naar hulp minder goed en zijn bij hulpinstanties niet bekend. Tegelijk gaan we volgend jaar inwoners meer ondersteunen bij energie besparen om dit probleem duurzaam op te lossen.”

Onvoldoende draagkracht en een hoge energierekening

De gezinnen die de gemeente Wageningen extra wil helpen, hebben een middeninkomen maar te weinig draagkracht om langere tijd grote financiële tegenvallers op te vangen. Zij hebben een inkomen dat vergelijkbaar is met wat inwoners maximaal mogen verdienen voor een sociale huurwoning. Zij wonen ook vaak nog in minder energiezuinige woningen, waardoor ze in verhouding meer voor energie betalen.

Hoe werkt de Wageningse Warmtetoeslag

De hoogte van de Warmtetoeslag hangt af van het type woning en het energielabel. Een gezin of alleenstaande met een huis in energielabel G en dus een hogere energierekening, kan een hogere toeslag krijgen. Eerder ontvangen toeslagen van de overheid worden ervan afgetrokken. Dit zijn de toeslagen van € 190,- in november en december en de energietoeslag van € 1.300,- voor minimahuishoudens. Voor de berekening kijken we naar de situatie van juli tot en met december 2022.

Inwoners kunnen de Wageningse Warmtetoeslag vanaf 1 februari tot en met 31 mei 2023 aanvragen. Een groot deel van de huishoudens die in aanmerking komen, zijn niet bekend bij de gemeente. In februari start daarom een campagne om inwoners te informeren over de Wageningse Warmtetoeslag. De gemeente betrekt ook organisaties zoals verhuurders en actieve bewonersorganisaties bij de campagne. Lees hier meer informatie over de Wageningse Warmtetoeslag.

Verduurzamen

Wie energie bespaart, kan geld besparen. De gemeente wil daarom inwoners tegelijk verder aanmoedigen hun woning te verduurzamen en helpen de energiekosten te verlagen. Inwoners met een kleine beurs krijgen al korting op een energiezuinige koelkast, gratis advies van een isolatiecoach. En Tochtbusters, het klusteam dat met besparingsmateriaal aan huis komt. Op www.wageningenbespaart.nl kunnen zij bekijken voor welke acties zij in aanmerking komen.

Wageningen helpt ook inwoners boven de bijstandsgrens, bijvoorbeeld met gratis begeleiding bij de aankoop van zonnepanelen, een speeddate met een energieadviseur via het Energieloket en gratis gebruik van een warmtecamera. Op www.wageningenduurzaam.nl is meer informatie beschikbaar.

 

Meer nieuws

Alle baby’s die geboren zijn in 2022, zijn de eerste volwassen generatie in 2040 in klimaatneutraal Wageningen.

Liam i...

Dit jaar was er na 2 coronajaren waarin het niet kon weer een ouderwets gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het stadhuis op maan...

Het college van B&W van de gemeente Wageningen en de raad van bestuur van de Wageningen University & Research (WUR) heb...