Direct naar de content

Vogelgriep in Wageningen

Gepubliceerd op:

In Wageningen is de vogelgriep vastgesteld. Vanaf 26 oktober 2021 geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle commerciële pluimveebedrijven. Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

Melding dode wilde vogels doorgeven

Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal uitgesloten worden. Hoe u een melding van dode vogels kunt maken, leest u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Vervoersverbod

Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond het bedrijf in Wageningen. Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Afschermplicht en ophokplicht

Een van de maatregelen bij vogelgriep is de afschermplicht: dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Daarnaast geldt er een landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. Lees verder over ophokplicht en afschermplicht op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Meer nieuws

Alle baby’s die geboren zijn in 2022, zijn de eerste volwassen generatie in 2040 in klimaatneutraal Wageningen.

Liam i...

Dit jaar was er na 2 coronajaren waarin het niet kon weer een ouderwets gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het stadhuis op maan...

Het college van B&W van de gemeente Wageningen en de raad van bestuur van de Wageningen University & Research (WUR) heb...