Direct naar de content

Vandaag tellen en controleren we de stemmen

Gepubliceerd op:

Op 15 maart waren de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen. Gisteren zijn bijna alle stemmen geteld. Vandaag, op 16 maart, tellen we in het stembureau in de Grote Kerk nog stemmen voor de waterschapverkiezing. Als alle stemmen geteld zijn, start in de middag de zitting van het gemeentelijk stembureau in de raadzaal van het Stadhuis. De zitting is openbaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Hoe gaat het tellen van de stemmen?

15 maart 2023 vanaf 21.00 uur

De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming. Daarna worden de stembiljetten geteld. De stembureauleden tellen ook het aantal blanco en ongeldige stemmen. De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, tellen zij opnieuw. Als een telverschil blijft bestaan, maken zij een aantekening op het proces-verbaal. De uitslag die op basis van deze telling bekend wordt gemaakt, is een voorlopige uitslag.

16 maart 2023 vanaf 10.00 uur

Het gemeentelijk stembureau controleert de dag na de stemming alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van de zitting stelt zij de uitkomst van de verkiezingen in de gemeente vast. Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

  • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-verbaal ook via kiesraad.nl.
  • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.
  • Op donderdag 23 of vrijdag 24 maart stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast.
  • Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.