Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Wageningen (immigratie), of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt
  • indien geboren in het buitenland: een akte van geboorte. Afhankelijk van het land van geboorte kan het zijn dat vereist wordt dat het stuk is gelegaliseerd. De legalisatie vereisten zijn beschreven in een circulaire van het ministerie van Justitie over Legalisatie en Verificatie van buitenlandse documenten
  • bij een vreemde nationaliteit een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit geldt niet voor onderdanen van de Europese Unie
  • indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte, een akte van overlijden als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden, geboorteakten van de kinderen, etc. Ook hierbij geldt eventueel het legalisatievereiste
  • bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een bewijs van uitschrijving
  • een huur of koopcontract of een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner van het pand en zijn of haar legitimatiebewijs

Voor alle akten geldt dat ze origineel moeten zijn.

Akten moeten worden ingeleverd in een door ons te lezen taal (Nederlands, Frans, Duits, Engels). Dat wil zeggen dat een beëdigde vertaling nodig is als u een voor ons niet te lezen akte heeft. Een beëdigde vertaling moet aan het originele document zijn gehecht.

 

Termijn

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

 

Aan de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) zijn geen kosten verbonden. Als u een bewijs van inschrijving wilt (uittreksel BRP) dan zijn de kosten € 19,40.

Publiekszaken, tel. (0317) 49 29 11, publiekszaken@wageningen.nl.

Meer informatie