Verhuizen naar het buitenland

Gaat u voor langer dan 8 maanden of misschien zelfs definitief naar het buitenland? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van uw vertrek. We schrijven u dan uit de Basisregistratie Personen. Doe dit tenminste 4 weken voor, maar uiterlijk op de dag van uw vertrek.

Korter dan 8 maanden

  • Vertrekt u voor korter dan 8 maanden en houdt u uw adres in Nederland aan? Dan schrijven we u niet uit. U hoeft geen aangifte te doen.

Aangifte doen van emigratie

  • U doet uw aangifte persoonlijk bij Publiekszaken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak en breng uw legitimatiebewijs mee.
  • Indien u al in het buitenland verblijft kunt u ook een mail sturen. Zet daarin de volgende informatie over uzelf en alle personen die eventueel meeverhuizen: voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, het oude en nieuwe adres (of land) en de verhuisdatum. Alle personen van 16 jaar en ouder moeten de aangifte ondertekenen en een kopie van het legitimatiebewijs meesturen. Mailen naar: publiekszaken@wageningen.nl

Bewijs van vertrek

Let op: in veel landen hebt u een bewijs van uitschrijving van uw laatste woonplaats nodig. Hiervoor kunt u terecht bij een RNI-loket (Registratie Niet-Ingezetenen

Sommige landen vragen ook om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). U kunt dit document voor uw vertrek aanvragen via de site van het ministerie van Justis.

Financiële gevolgen

Let op: een emigratie kan financiële gevolgen hebben. Neem contact op met de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar, pensioeninstelling en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw pensioen. Daar kunt u een correspondentieadres doorgeven.

Contact

Publiekszaken, tel. (0317) 49 29 11, publiekszaken@wageningen.nl.

Meer informatie