Woonurgentie

Er kunnen situaties zijn dat u heel snel een andere woonruimte nodig heeft. U kunt dan woonurgentie aanvragen. Met woonurgentie krijgt u voorrang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. De overlegtafel woonurgentie adviseert het college van burgemeester en wethouders over uw aanvraag. De overlegtafel woonurgentie bestaat uit specialisten. Zij zijn onafhankelijk. Dat betekent dat zij zonder invloed van de gemeente werken. Het college neemt een besluit.

Wanneer woonurgentie?
Woonurgentie is alleen voor zeer uitzonderlijke situaties voor inwoners van Wageningen die al een zelfstandige woning hebben. Zij dreigen door omstandigheden buiten eigen schuld hun woning te verliezen. Of ze kunnen om medische reden niet langer in de huidige woning blijven wonen. Woonurgentie is geen oplossing voor woningnood. Als u acuut een woning nodig heeft, dan bent met woonurgentie niet direct geholpen. U moet er rekening mee houden dat het een half jaar kan duren voordat u met woonurgentie een nieuwe woning heeft.

Noodopvang
Als u geen dak boven uw hoofd heeft, kunt u zich melden bij de noodopvang. Het Startpunt kan u hiermee verder helpen.

Woonurgentie in verband met mantelzorg
In sommige situaties is het mogelijk om woonurgentie te krijgen als u mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt. De langdurige zorgsituatie moet hier aanleiding voor geven. Hier gelden criteria voor. Informeer hier naar bij de medewerker woonurgentie.

Kosten
De kosten van de aanvraag van een woonurgentie zijn €50.

Aanvragen
Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag doen voor woonurgentie. Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar:

Gemeente Wageningen
Overlegtafel woonurgentie
Postbus 1
6700 AA Wageningen.
U kunt het formulier ook afgeven bij het Stadhuis, Markt 22 Wageningen of bij het Startpunt, Rooseveltweg, 408 A Wageningen.

Kans adviesgesprek
Nadat uw aanvraag is ontvangen, volgt een uitnodiging voor een kans adviesgesprek. U heeft dit gesprek met de medewerker woonurgentie. U kunt ook zelf om een kans adviesgesprek vragen voor meer informatie en advies. U kunt zo beter voorbereid de aanvraag voor woonurgentie doen. Vraag er naar bij het startpunt of mail uw verzoek aan startpunt@wageningen.nl  met uw naam, adres en telefoonnummer.

Meer informatie