Woningmarktstrategie

Op 28 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Wageningen de woningmarktstrategie vastgesteld. De kern van de woningmarktstrategie bestaat uit een ‘toetsingskader woningbouw’ met hierin randvoorwaarden voor nieuwe woningbouwinitiatieven. Dit toetsingskader geldt voor alle ruimtelijke initiatieven en plannen waar woningbouw mee gemoeid is. Dit kan gaan om een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een principeverzoek. Via de volgende link is het toetsingskader woningbouw te downloaden.

 

Hoe gaat het in zijn werk:

De gemeente beoordeeld een initiatief in het integraal overleg aan de hand van de criteria van het toetsingskader. Een initiatief moet scoren op alle harde vereisten enerzijds en voor minimaal de helft van het maximum te halen bonuspunten anderzijds. Het initiatief krijgt dan groen licht om verder uit te werken. Is dit niet het geval, dan moet de initiatiefnemer het op onderdelen aanpassen om voor verdere uitwerking in aanmerking te komen. De criteria gelden randvoorwaardelijk, uiteraard moet bij het opstarten van een ruimtelijk initiatief ook een participatief proces plaatsvinden met de buurt. Voor het indienen van een bouwinitiatief in het integraal overleg kunt u het beste contact opnemen met Jordie Huijgen (0317-492986 of Jordie.Huijgen@Wageningen.nl).

 

Ook voor woonzorginitiatieven:

In de woningmarktstrategie is ook specifieke aandacht besteed aan de realisatie van woonzorginitiatieven, zodat het initiatief duurzaam aansluit op de bestaande lokale hulpvraag en de ontwikkelingen met betrekking tot zorg en ondersteuning. Voor woonzorginitiatieven is daarom hiernaast nog een aanvullend toetsingskader vastgesteld met 5 criteria met elk eigen beoordelingspunten. De gemeente gaat aan de hand van dit toetsingskader in gesprek met organisaties en particulieren die een woonzorginitiatief willen ontwikkelen in Wageningen. U kunt hiervoor contact opnemen met Wim van de Geijn (0317-492846 of Wim.van.de.Geijn@Wageningen.nl).