Verhuur van kamers

U verhuurt kamers? U bent van plan om kamers te gaan verhuren? Dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig. Er zijn drie varianten van verhuur van kamers:

  • hospitaverhuur;
  • kamerverhuur boven winkels, horeca of detailhandel;
  • het volledig omzetten van woningen naar kamergewijze verhuur.

Direct inzicht in uw situatie

Voor de regelgeving verwijzen wij u naar het bestemmingsplan Kamergewijze verhuur. De bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze link komt u direct bij de regelgeving van dit bestemmingsplan. Zo krijgt u direct een indruk een indruk op welke variant uw situatie van toepassing is en wanneer u een omgevingsvergunning moet aanvragen.  Een omgevingsvergunning kunt u rechtstreeks aanvragen bij het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie en bij twijfel kunt u contact opnemen met gemeente Wageningen, Publiekszaken, tel. (0317) 49 24 00, publiekszaken@wageningen.nl.