toestemming verklaring hoofdbewoner

toestemming verklaring hoofdbewoner

TOESTEMMINGSVERKLARING HOOFDBEWONER / EIGENAAROndergetekende,


Naam (geh. vrouw meisjesnaam) :______________________________________________

Voorna(a)m(en) :______________________________________________

Geboortedatum :______________________________________________

Geboorteplaats :______________________________________________

BSN :______________________________________________

Telefoonnummer :______________________________________________


Verklaart hoofdbewoner / eigenaar te zijn van het adres:

Straatnaam :______________________________________________

Huisnummer :______________________________________________

Postcode :______________________________________________

Plaats :______________________________________________


En toestemming tot inwoning te verlenen aan

Naam (geh. vrouw meisjesnaam) :_____________________________________________________

Voorna(a)m(en) :_______________________________________________

Geboortedatum :_______________________________________________

Geboorteplaats : _______________________________________________


Handtekening


Afbeelding 1