Tijdelijke verhuur woningen

Woningeigenaren die een andere woning hebben gekocht of gehuurd en het niet lukt om de oude woning te verkopen kunnen hun woning tijdelijk verhuren. Dit kan door gebruik te maken van de leegstandswet. Hiervoor heeft de huiseigenaar toestemming van de hypotheekverstrekker nodig en een vergunning van de gemeente.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de vergunning staan in de Leegstandwet. De belangrijkste zijn:

  • De (particuliere koop-) woning is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouwwoning) of
  • In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan is deze door de eigenaar bewoond geweest of
  • Wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest (de eigenaar is dus de laatste bewoner geweest) of
  • In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan is deze niet langer dan drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

Met de vergunning kunt u de woning verhuren aan één huishouden, dat mag ook 1 persoon zijn. De vergunning geeft u geen toestemming om de woning als kamerverhuurpand te verhuren.

De eigenaar sluit ook een huurovereenkomst, ex artikel 15 Leegstandswet, met de tijdelijke huurder.

Een huurder met een dergelijk huurcontract heeft geen huurbescherming. De eigenaar is niet verplicht om de tijdelijke huurder vervangende woonruimte te bieden

Het tarief voor het in behandeling is € 102,95.

Aanvraag

Voor een aanvraag voor een vergunning voor tijdelijke verhuur kunt u het aanvraagformulier invullen en inleveren bij Publiekszaken. Op het formulier wordt gevraagd om gegevens van de huurder. Als de huurder nog niet bekend is mag u dit leeg laten. Bij het aanvraagformulier moet u het volgende document (kopie) meesturen:

  • Bewijs dat het huis in de verkoop is: verkoopopdracht makelaar of advertentietekst.