Milieuvervuiling melden

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

Hoe werkt het?
U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling;
 • vervuiling van de bodem;
 • geuroverlast;
 • geluidsoverlast als gevolg van bouwwerkzaamheden.

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezicht Omgevingsdienst de Vallei
De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Deze taken worden voor de gemeente Wageningen uitgevoerd door Omgevingsdienst de Vallei. Hiervoor heeft de omgevingsdienst toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt;
 • geven informatie;
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken;
 • monsters nemen en spullen onderzoeken;
 • voertuigen stoppen en onderzoeken;
 • om informatie vragen.

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties
Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie, de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wat moet ik doen?
U meldt milieuvervuiling of milieuoverlast via het meldpunt van de provincie Gelderland. Bij dit meldpunt zijn de provincie Gelderland, de Gelderse Omgevingsdiensten en Gelderse gemeenten aangesloten. Uw melding of klacht gaat zo snel naar de juiste instantie.

Meldingen voor de OddV kunnen worden gedaan via S@MEN. De link staat hieronder.
https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding/Doen