Briefadres

Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. Bij het ontbreken van een woonadres kunt u in sommige gevallen kiezen voor een briefadres. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven, onder andere bij verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming of penitentiaire instellingen.
Let op: verblijf op een camping is geen reden om een briefadres te hebben.

Aanvragen

Ga naar 'direct regelen' bovenaan deze pagina en vul het bijgevoegde formulier in of ga persoonlijk naar Publiekszaken, Markt 22.

Voorwaarden

  • Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en kan dus geen postbus zijn
  • De hoofdbewoner van het betreffende adres moet, voor uw inschrijving op zijn adres, schriftelijk toestemming geven en een legitimatiebewijs overleggen
  • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit)
  • Het briefadres is in Nederland
  • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • Een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Een briefadres kunt u voor korte tijd gebruiken; daarna moet u worden ingeschreven op een 'woonadres'.