Bewijs van in leven zijn

Voor het bewijs van in leven zijn (voor pensioen of levensverzekering) bestaan 2 modellen:

  1. Voor gebruik binnen Nederland.
  2. Als u een verklaring van in leven zijn in het buitenland wilt gebruiken, heeft u een attestatie de vita (de internationale verklaring van in leven) nodig. De 'attestatie de vita' wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hoe aan te vragen?

Een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita moet u persoonlijk aan vragen bij Publiekszaken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak: 0317-492911.

Kosten

Bewijs van in leven: € 19,80

Attestatie de vita:     € 14,00

Is het uittreksel nodig voor een pensioenfonds en u kunt dit aantonen, dan is het gratis.