Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt u online aanvragen, samen met degene die er om vraagt (bijvoorbeeld uw werkgever). Online aanvragen (via e-herkenning) gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag met een papieren formulier.

Uw werkgever start de aanvraag.

Online aanvragen

  • uw werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Op die website vult de werkgever de gegevens van de werknemer in
  • u ontvangt per e-mail een link naar bovengenoemde website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te werken
  • de kosten voor een electronische aanvraag zijn € 33,85

Aanvraag aan de balie


U kunt een VOG ook bij Publiekszaken aanvragen. Neem dan het ingevulde aanvraagformulier mee. Een VOG aanvraag via Publiekszaken is duurder, u betaalt dan € 41,35.

Neem uw legitimatiebewijs mee. Eventueel kunt u iemand machtigen.

 

Werkgever in het buitenland?
 

Neem dan een brief mee, waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft, samen met de gegevens van de toekomstige werkgever/onderwijsinstelling. De aanvraag duurt standaard 2- 4 weken.

Van het Ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt u de VOG (of een afwijzing) per post thuisgestuurd.

Als u niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, doet u uw aanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

.

Uitgelicht