Uittreksel burgerlijke stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Dat gebeurt bij een:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden

De akte blijft in de gemeente waar deze is gemaakt. U kunt in Wageningen dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in Wageningen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Wageningen, maar uw kind is in het ziekenhuis in Ede geboren: dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Ede

 

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
 • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
 • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Aanvragen

U kunt een uittreksel Burgerlijke Stand op de volgende manieren aanvragen:

 • online. Log in met DigiD. U betaalt met iDeal en krijgt het uittreksel thuisgestuurd
 • bij Publiekszaken, Markt 22;
 • via de mail: versturen naar publiekszaken@wageningen.nl samen met uw gescande legitimatiebewijs. U krijgt het uittreksel thuisgestuurd en daarna een acceptgiro waarmee u de kosten kunt overmaken.

Kosten

 • balie: € 13,20 ( tarief 2018)
 • online € 14,03 (i.v.m. porto)

Meenemen

 • uw geldige legitimatiebewijs;
 • als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt: een schriftelijke machtiging met een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.

 

Uitgelicht