Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Regelen

U kunt het uittreksel BRP op 2 manieren aanvragen:

  • online, u logt in met uw DigiD en betaalt met iDeal. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen per post op uw adres.
  • bij Publiekszaken, Markt 22; maak hiervoor een afspraak of bel:  0317-492911 voor het maken van een afspraak. U krijgt het uittreksel direct mee. 

 

Waarvoor?

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een officiele verklaring dat u in de gemeente Wageningen woont.
Op een standaard uittreksel BRP staan altijd deze gegevens:

  • uw geslachtsnaam
  • uw voornamen
  • uw geboortedatum
  • uw geboorteplaats
  • uw adres

U kunt ook andere gegevens erop laten zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw burgerservicenummer, uw woonhistorie of uw nationaliteit. Heeft u het uittreksel nodig in het buitenland? Vraag dan een internationaal uittreksel aan.

 

Voor wie kunt u aanvragen?


U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u
  • iemand die u gemachtigd heeft

Machtiging
 

Wilt u een uittreksel aanvragen voor iemand anders? Dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van die persoon nodig.

Kosten

Loket:    € 19,,80

Online:   € 20,76 (i.v.m portokosten)

Meenemen

Een geldig legitimatiebewijs.

Contact


Publiekszaken, Markt 22, tel. (0317) 49 29 11, publiekszaken@wageningen.nl