Nederlandse nationaliteit verkrijgen

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, heeft u een geldige verblijfsvergunning nodig en zijn er enkele voorwaarden. U leest hierover op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u  een verzoek tot naturalisatie indienen. Maak hiervoor een afspraak bij de afdeling Publiekszaken, tel: 0317- 49 29 11.