Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven.

Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wel opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding.

Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

Als u wilt weten aan wie gegevens over u zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u dat schriftelijk opvragen bij de gemeente. Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Binnen vier weken krijgt u een overzicht thuisgestuurd.

Contact

Publiekszaken, tel. (0317) 49 29 11, publiekszaken@wageningen.nl