Waar ligt Wageningen?

Wageningen ligt in de Provincie Gelderland. Ten noorden van Wageningen ligt de gemeente Ede, ten oosten ligt Renkum en Rhenen (provincie Utrecht) ligt ten westen van onze stad. Aan de overkant van de Rijn, ten zuiden van Wageningen, vind je de Betuwe (gemeente Overbetuwe).

Onze gemeente ligt tussen de Wageningse Berg en de Grebbeberg in, deze 'bergen' zijn de uiteinden van twee stuwwallen. Aan de zuidgrens stroomt de Rijn (hier Nederrijn geheten). Tussen de stuwwallen in, ligt het Binnenveld.

De westelijke helft van de gemeente is veengrond, terwijl de hoger gelegen oostelijke helft uit zandgrond bestaat. Op de grens van deze twee gebieden lagen in de vroege Middeleeuwen al nederzettingen: kleine brinken met daaromheen enkele boerderijen. Voorbeelden zijn de Dolderbrink, Brakel en de Stadsbrink. Boven op de Wageningse Berg stonden toen al boerderijen en een kerkje.

Later, in ongeveer de twaalfde eeuw, ontstond waarschijnlijk ‘Oud Wageningen’ aan het eind van wat nu de Generaal Foulkesweg is. Direct ten westen daarvan ontstond ‘Nieuw Wageningen’, dat in 1263 officieel een stad werd.

stadsplattegrond Wageningen