Stadszegel

In 1263 kreeg Wageningen stadsrechten van Graaf Otto II van Gelre en Zutphen. Vanaf dat jaar mocht ‘Nijwageningen’ een eigen stadszegel gebruiken. Dat zegel werd (in was) aan belangrijke documenten gehangen.
Van het alleroudste zegel, het ‘grootzegel’, van Wageningen zijn nog maar een paar afdrukken bekend. Die zijn uit de periode 1343-1542 en hangen aan stukken die niet in Wageningen zelf zijn.
Als je dit grootzegel bestudeert, zie je een soort ladder met aan beide kanten een groot wiel. Elk wiel heeft 6 spaken. Op de rand rondom het zegel staat: S nove civitatis Wagvene (zegel van de nieuwe stad Wagvene).

Geheimzegel

Er was echter ook nog een kleiner zegel, dat het ‘geheimzegel’ heette. Daarvan zijn veel exemplaren te vinden, onder andere bij het gemeentearchief.