Wageningen in kaart

Op dit geo-portaal vindt u voor inwoners van Wageningen relevante geo-informatie. De informatie wordt gethematiseerd aangeboden en via interactieve kaarten en dashboards ontsloten. Als u iets mist of een fout ontdekt kunt u dat via het portaal aan ons melden (onder de knop ‘Doe het zelf’).