Bodemonderzoek

U kunt informatie opvragen over wat er bij de gemeente bekend is over (mogelijke) bodemverontreiniging.

Is er eerder een bodemonderzoek uitgevoerd? Of wilt u informatie over ondergrondse HBO (huisbrandolie) tanks?

Deze informatie geeft een eerste indruk of een perceel verdacht is van het aanwezig zijn van een mogelijke bodemverontreiniging. Deze informatie kunt u gebruiken bij aan- en verkoop van een perceel, bij een taxatie, bij een bodemonderzoek of wanneer u om een andere reden geïnteresseerd bent in de kwaliteit van de bodem. Deze informatie is vaak onvolledig en/of verouderd en kan daarom veelal niet een recent bodemonderzoek vervangen.

De gemeente voert zelf geen bodemonderzoek uit. Daarvoor zijn er gespecialiseerde (bodem) adviesbureau’s. Een bodemonderzoek bestaat veelal uit twee delen. Een historisch vooronderzoek en een veldwerkgedeelte waar daadwerkelijk grondboringen gezet worden.

Bij een bodemonderzoek worden de gebruiks(on)mogelijkheden die de bodemkwaliteit biedt, onderzocht. De gemeente beoordeelt of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen.

Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij de

  • aanvraag van een omgevingsvergunning;
  • gronduitgiftetransacties waarbij de gemeente betrokken is.

Voorwaarden

Het historisch vooronderzoek moet voldoen aan de NEN 5725 en het verkennend bodemonderzoek moet voldoen aan de NEN 5740.

Aanvraag

U kunt bodeminformatie aanvragen bij de gemeente door het invullen van een (online) formulier voor adviesbureaus, makelaars of  burgers.

Aanvraagformulier (online) bodeminformatie adviesbureaus

Aanvraagformulier (pdf, 111 kB) bodeminformatie adviesbureaus

Aanvraagformulier (online) bodeminformatie makelaars

Aanvraagformulier (pdf, 100 kB) bodeminformatie makelaars

Het ingevulde formulier kan worden ingediend bij Publiekszaken. Per e-mail verzenden kan ook: loketruimte@wageningen.nl

Kosten

  • Kosten bodeminformatie:

De gemeente brengt legeskosten in rekening. Per zoekopdracht zijn de kosten € 16,30 per kwartier (2016). U krijgt hiervoor een acceptgiro toegestuurd.

  • Kosten bodemonderzoek:

De gemeente Wageningen voert zelf geen bodemonderzoek uit. Hiervoor zijn gespecialiseerde (bodem)adviesbureau’s.

De kosten voor bodemonderzoek zijn onder meer afhankelijk van de grootte van het te onderzoeken perceel en het benodigde aantal boringen. Aangezien de NEN-normen voorschrijven hoeveel boringen er minimaal gezet moeten worden bij een bepaalde grootte van het perceel, zouden bij het aanvragen van meerdere offertes bij adviesbureaus geen al te grote verschillen in de prijs moeten zitten.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met loket Ruimte, tel. (0317) 49 27 00 of per e-mail: loketruimte@wageningen.nl