Sloopvergunning of -melding

Als u een (gedeelte van een) gebouw wilt slopen, dan maakt u een van de volgende meldingen

  • een sloopmelding doen
  • een sloopvergunning (omgevingsvergunning) aanvragen
  • en soms mag u zonder vergunning/melding slopen

Vergunningcheck

Met de Vergunningcheck op het Omgevingsloket kunt u controleren of u een sloopvergunning en/of een sloopmelding nodig hebt. 

Zonder vergunning

Er bestaan sloopwerkzaamheden waarvoor u geen vergunning nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een carport of een tuinhuisje.

Wanneer sloopmelding?

Als u asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren maakt u altijd een sloopmelding bij de gemeente. Dat geldt ook voor sloopwerkzaamheden, waarbij u inschat dat dat meer dan 10m3 bouw- en sloopafval op gaat leveren. In sommige gevallen heeft u ook een sloopvergunning nodig (bij een monument of als het bestemmingsplan dat voorschrijft). 

Sloopmelding doen

De sloopmelding vraagt u aan via het omgevingsloket. Als uw melding niet compleet is, krijgt u daar bericht over van de Omgevingsdienst de Vallei. U moet de melding dan opnieuw doen.

Voorschriften bij asbestverwijdering

Als u zelf asbest gaat verwijderen of laat verwijderen, moet u zich aan de voorschriften houden uit het Asbestverwijderingsbesluit. 
De regels voor veilig slopen staan in het Bouwbesluit 2012.

Subsidie verwijdering asbestdaken

Voor het verwijderen van asbestdaken zijn er subsidiemogelijkheden.

Voorwaarden

Als er geen bouwvergunning is aangevraagd moet u indienen: een situatieschets, een summier profiel van het te slopen gebouw en foto's. 
Zie voor meer informatie  de bouwverordening 2010.