Riool verstopt, wat te doen en wie betaalt wat?

Een verstopping in uw riool is een vervelend probleem dat u zo snel mogelijk opgelost wilt hebben.

De drie belangrijkste vragen bij een rioolverstopping zijn:

  • Waar zit de verstopping?
  • Wie lost het op?
  • Wie betaalt wat?

Scheiding    

De aansluiting van het riool is te verdelen in een gemeentelijk- en een particulier gedeelte. Op de scheiding van beide gedeelten, tegen de perceelgrens aan, is in de meeste gevallen een erfscheidingsput (pdf, 566kb)gemaakt.

Het gemeentelijk deel loopt vanaf het hoofdriool in de straat tot aan de erfscheidingsput op uw zijde van de perceelgrens. Het particuliere gedeelte loopt vanaf deze erfscheidingsput naar uw huis.

Staat uw woning pal aan de straat? Dan is de gevel van de woning de erfafscheiding.

Erfscheidingsput?

De plaats van de erfafscheidingsput zit meestal tegen de erfgrens, dit is de grens tussen uw grond en die van de gemeente. Als de gevel van uw huis direct aan de straat of aan het trottoir is gelegen en geen naastliggende vrije ruimte aanwezig is, dan ligt het putje onder het trottoir (neem dan contact op met de gemeente Wageningen.)

U mag in geen geval in gemeentegrond, zoals in het trottoir, graven!

Contact

Het is van belang dat als een verstopping op gemeenteterrein blijkt te liggen, u direct contact opneemt met de gemeente. Een medewerker moet dan vervolgens in staat worden gesteld het defect op het gemeenteterrein te constateren en te laten verhelpen, indien dit naar zijn of haar mening noodzakelijk is.

Als de verstopping in het gemeentelijk riool van de gemeente zit, neemt u contact op met de servicelijn, tel: (0317) 49 29 11. Te bereiken van 9.00 - 16.00 uur of per email: servicelijn@wageningen.nl.

Buiten kantooruren belt u de storingsdienst, tel. (0317) 49 29 98 of meldt u de storing via melding doen.

Verstopping op eigen terrein

Wie betaalt wat?

Bij een verstopt riool, is het zaak eerst te kijken of er water in de erfscheidingsput staat. Hiervoor zult u deze put moeten (laten) vrij gaven.

  • Staat er geen water in de put, dan zit de verstopping in het particuliere gedeelte en zijn de kosten voor uw rekening (u bent als eigenaar van een perceel verantwoordelijk voor het onderhoud van het leidingwerk tot aan de perceelsgrens)
  • Staat er wel water in de put, dan zit de verstopping in het gemeentelijk gedeelte en draagt de gemeente de kosten (mits de werkzaamheden door, of in opdracht van, de gemeente zijn uitgevoerd). De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoofdriolering en de huisaansluiting tot aan de perceelsgrens
  • De kosten van een door derden ingehuurd ontstoppingsbedrijf voor werkzaamheden anders dan op gemeentegrond worden niet vergoed
  • Werkzaamheden door gemeente op gemeentegrond worden verhaald op de eigenaar als blijkt dat de verstopping zich niet op gemeenteterrein bevindt
  • In de meeste gevallen weet men waar de erfscheidingsput zich op uw erf bevindt.