Landmeten

De gemeente Wageningen werkt voortdurend aan het actueel houden van adresgegevens en kaartmateriaal voor het actualiseren van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna: de BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna: de BGT). Er hebben de afgelopen tijd veel bouwwerkzaamheden plaatsgevonden in de gemeente. Er is gebouwd of verbouwd. Daarom is het nodig dat onze landmeter op uw perceel komt om de wijzigingen in te meten.

Uw medewerking

Wij vragen uw medewerking aan de werkzaamheden van de landmeter. Zij hoeven nooit in uw woning te zijn en zij kunnen zich altijd legitimeren. De landmeter belt altijd eerst bij u aan en vertellen u de reden van de meting. Hij vraagt uw toestemming om de meting uit te voeren. Als u niet thuis bent bij een eerste bezoek van de landmeter komt hij opnieuw langs of maakt telefonisch een afspraak met u om de wijzigingen in te meten.

De landmeter heeft het volgende documenten bij zich:

Wat is de BAG en BGT?

De BAG is een register met gegevens over gebouwen en adressen. De BGT is een basiskaart waarop bijvoorbeeld gebouwen, wegen, water en groen staan. U kunt deze kaart zelf bekijken op de website http://pdokviewer.pdok.nl
 

De gemeente gebruikt de BGT als ondergrond voor bestemmingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte, maar ook derden mogen deze basiskaart vrij gebruiken.