Gebruiksmelding

De eisen voor brandveilig gebruik van gebouwen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Dit Bouwbesluit 2012 stelt dat u het gebruik van een gebouw moet melden als:
• er meer dan 50 personen (inclusief medewerkers) tegelijk aanwezig zullen zijn (denk aan kantoren, winkels, horeca, etc.)
• er sprake is van kamergewijze verhuur (met een woonfunctie)
• u gebruik maakt van een gelijkwaardige oplossing

Een gelijkwaardige oplossing wil zeggen, dat u op een andere wijze invulling kunt geven aan een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012, als uw gebruik van het gebouw ten minste dezelfde mate van brandveiligheid biedt als beoogd in het Bouwbesluit 2012.

Aanvraag

De melding kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl.  Bij de aanvraag moeten duidelijke tekeningen worden toegevoegd, die voldoen aan de indieningseisen.