Cultuurhistorische Waardenkaart

De cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) bestaat uit negen topografische kaarten en vier tekstkaternen. Hierin is de Cultuurhistorie van Wageningen vastgelegd. Cultuurhistorie heeft te maken met de grond en hoe deze door mensen werd gebruikt. Dijken, (water)wegen, akkers en aarden wallen zijn door menselijk handelen tot stand gekomen. Soms zijn ze in het landschap (ten dele) zichtbaar. De CHW brengt de ontwikkeling van de historische cultuurlandschappen en de planmatige uitbreidingen van de stad in beeld. Het vormt het DNA van de gemeente Wageningen.

In de Archeologische Beleidskaart van Wageningen zijn de historische sporen in de bodem vastgelegd. Om praktische reden is deze separaat van de CHW te raadplegen.

De rapporten zijn toegankelijk voor professionals en geïnteresseerden. U kunt de CHW hieronder downloaden.

 

Toelichting gebruik

Er zijn vier tekstkaternen. Het vetgedrukte deel van de inhoudsopgave in elk deel geeft de onderwerpen in het betreffende katern aan. In Synthese komt het algemeen overzicht aan bod. De twee bronnenboeken zijn verdeeld in 2a Landschap en 2b Stedenbouw. Katern 3 vermeldt de technische achtergrond over hoe de opstellers van het rapport te werk zijn gegaan en hun bronnen.

Om digitaal op trefwoord te zoeken in de katernen: open de katernen en toets <Ctrl-F>. In het geopende vesnter typt u uw trefwoord en daarna klikt u op 'Zoeken'.

 

Downloaden CHW

Tekstkaternen


Kaartbijlagen

  1. Matrix ontwikkelingen (PDF, 1,9 MB)
  2. Sterke punten en aanbevelingen (PDF, 1,6 MB)
  3. Aardkunde (PDF, 3,3 MB)
  4. Cultuurlandschap (PDF, 2,5 MB)
  5. Cultuurhistorische kenmerkenkaart prestedelijk landschap (PDF, 1,7 MB)
  6. Planideeën (PDF, 11,3 MB)
  7. Cultuurhistorische kenmerkenkaart stedelijk gebied en historische binnenstad (PDF, 1,7 MB)


Meer informatie:

Beleidsmedewerker Cultuurhistorie, Maarten van den Wijngaart, tel. (0317) 49 29 17 (ma., di., do., vr.).
Regio-archeoloog Charissa van Eijk (wo.)