Aanvragen gemeentelijk monument

Op deze pagina staan sommige aanvragen tot gemeentelijk monument, waarvan we als gemeente het nodig vinden om dit aan een breder publiek bekend te maken.

De gemeente Wageningen heeft een brief ontvangen van een historische vereniging. Hierin vragen zij aan het college van B&W om 75 woningen aan de Julianastraat en Van Eckstraat te beschermen als gemeentelijk monument. Het college van B&W heeft hierover op dinsdag 13 oktober 2020 een besluit genomen.

Eerste besluit

Het college heeft op dinsdag 13 oktober 2020 besloten om de aanwijzingsprocedure (van artikel 5 van de Erfgoedverordening Wageningen 2019) te starten om voorbescherming op te leggen. Daarnaast heeft het besloten om twee onderzoeken te laten doen.

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De procedure houdt in dat het college van B en W eerst een besluit neemt over het voornemen tot aanwijzing. En hiervoor moest advies gevraagd worden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De Commissie heeft positief geadviseerd op de aanvraag.

Voorbescherming

De eerste stap in deze procedure begint bij de aanwijzing als ‘voorbescherming’ van de woningen. Dat houdt in dat de woningen voorlopig niet zomaar mogen worden verbouwd of veranderd. De Woningstichting moet daarvoor eerst een vergunning aanvragen. Er wordt dus toezicht gehouden op de woningen. Zo kunnen ze niet zomaar worden afgebroken of veranderd.

Onderzoeken

Van half oktober 2020 tot half januari 2021 worden er twee onderzoeken gedaan om te zien of de woningen cultuurhistorische waarde (monumentale waarde) hebben. Er wordt ook onderzocht hoe ze kunnen worden opgeknapt (bouwkundige staat) om beter bewoonbaar te worden gemaakt. Dit gebeurt door twee bureaus in opdracht van de gemeente. Deze bureaus zijn onafhankelijk en hebben dus geen binding met de Woningstichting of de Bewonerscommissie. De onderzoeken duren ongeveer drie maanden.

Mogelijkheid om te reageren

In januari 2021 bekijkt de gemeente de uitkomsten van de onderzoeken. De uitslag wordt later met de bewoners van de woningen, de Bewonerscommissie en de Woningstichting besproken. Bewoners van de betreffenden woningen kunnen dan over de resultaten van de twee onderzoeken hun mening geven. 

Tweede besluit

Als alle onderzoeken en gesprekken met de verschillende partijen klaar zijn,  neemt het college van B&W in juni 2021 een besluit over de (eventuele) aanwijzing van de woningen aan de Julianastraat.