Bouwtekeningen inzien

De gemeente bewaart sinds 1902 de dossiers van nieuw gebouwde en verbouwde huizen en andere gebouwen. Die dossiers zijn in principe openbaar en kunt u dus inzien.

  • De bouwdossiers bevatten doorgaans de aanvraag, eventuele andere brieven en de bouwtekeningen. Soms zitten ook berekeningen of sonderingen in het dossier.
  • Gegevens over riolering, elektrische leidingen en dergelijke zitten er meestal niet in.
     

Digitaal

De bouwdossiers van de gemeente zijn gedigitaliseerd. Als u die wilt inzien, stuur dan een mail naar Loket Ruimte. Vermeld daarbij het adres waarvan u het dossier of de bouwtekening wilt hebben. U kunt de gegevens (indien aanwezig) als pdf-bestand toegestuurd krijgen.
 

Papier

1902-2005
De originele bouwdossiers 1902-2005 liggen bij het gemeentearchief in het stadhuis. Daar kun u ze gratis inzien. Raadpleeg eerst het overzicht. Let op de openingstijden.
Als het gezochte adres of het (ver)bouwjaar niet in dit overzicht staat, is er geen dossier uit 1902-2005 aanwezig, ook niet digitaal.

Na 2005
De constructiegegevens van een pand van na 2005 zijn (indien aanwezig) ook op papier in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met Loket Ruimte via e-mail.