Omgevingsvergunning, vooroverleg

Bent u er niet zeker van dat uw bouw- of uitbreidingsplannen haalbaar zijn of dat daar een omgevingsvergunning voor verleend kan worden, dan kunt u een vooroverleg of een principeverzoek indienen. De gemeente laat u na onderzoek schriftelijk weten of uw plan kans maakt op een vergunning. U kunt een vooroverleg indienen via www.omgevingsloket.nl of via het formulier op deze site.