Bouwen- en verbouwen, omgevingsvergunning

Heeft u bouw- of verbouwplannen of wilt u een boom kappen of iets slopen? Dan heeft u hier misschien een vergunning of een melding voor nodig. Officieel heet dit een omgevingsvergunning. 

Vergunningcheck

De eerste stap is dat u controleert of u een vergunning nodig heeft. Dat kan online via het Omgevingsloket van de Rijksoverheid. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of: 
•    u vergunning nodig heeft.
•    een melding moet doen.
•    geen vergunning nodig heeft.

Aanvraag vergunning dakkapel of bijgebouw

Een vergunning voor het bouwen van een dakkapel of een bijgebouw (bijvoorbeeld een schuurtje, berging of garage) vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Vooroverleg omgevingsvergunning

Als u niet zonder vergunning mag bouwen kunt u een vooroverleg aanvragen via www.omgevingsloket.nl of via het formulier vooroverleg omgevingsvergunning. Wij toetsen uw plan dan aan de (lokale) regels die van toepassing zijn op uw plan. Zoals het bestemmingsplan, de welstandsnota en stedenbouwkundige eisen. Past uw initiatief niet in het bestemmingsplan? Dan zetten we uw initiatief door naar de intake-Omgevingstafel. 

Omgevingstafel

Ingewikkelde initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan onderzoeken we graag op wenselijkheid. U bent bijvoorbeeld van plan om uw bedrijf te vestigen of uit te breiden of u wil woningen realiseren. We bekijken tijdens de Intaketafel of u plan bijdraagt aan de fysieke en maatschappelijke, sociale leefomgeving in onze gemeente. Als uw initiatief wenselijk is, nodigen we u uit aan de Omgevingstafel. U gaat aan tafel met alle relevante gesprekspartners van de gemeente, het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de welstand, de veiligheidsregio en de GGD. Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw initiatief mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels. We adviseren u om een vertegenwoordiging uit te nodigen vanuit inwoners of ondernemers uit de directe omgeving van uw initiatief. 

Definitieve aanvraag omgevingsvergunning of melding 

Een omgevingsvergunning definitief aanvragen of een melding doen, gaat via het Omgevingsloket .Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Na de aanvraag toetsen wij uw plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandeisen en stedenbouwkundige eisen. Uw vergunningaanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst de Vallei.

Kosten

U betaalt voor de behandeling van uw vergunningaanvraag. De kosten zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten of bijvoorbeeld het aantal te kappen bomen. Bekijk daarvoor onze legesverordening. Een melding en een vergunningsvrijverklaring via de Snelservice is gratis.

Bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning

U kunt bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning. Op de pagina bezwaarschrift indienen leest u hoe u dat doet en hoe het proces gaat. Let op: Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig, totdat er een beslissing is op uw bezwaar. Soms is dat niet handig. Bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de bouwvergunning die uw buren hebben gekregen. Zolang er nog geen beslissing is op uw bezwaar, mogen uw buren alvast beginnen met bouwen. Wilt u dat voorkomen? Dan kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen.

Monument verbouwen 

Bij een monument kunt u nooit zonder vergunning verbouwen. U ontvangt een Omgevingsvergunning als de geplande werkzaamheden geen afbreuk doen aan het monumentale karakter van het Bouwwerk. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt dit. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via de e-mail loketruimte@wageningen.nl of via de telefoon 0317-492 911.