Bouw en – verbouwvergunning

Heeft u bouw- of verbouwplannen of wilt u een boom kappen of iets slopen? Dan heeft u hier misschien een vergunning of een melding voor nodig. Officieel heet dit een omgevingsvergunning. 

Vergunningcheck

De eerste stap is dat u controleert of u een vergunning nodig heeft. Dat kan online via het Omgevingsloket van de Rijksoverheid. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of: 
•    u vergunning nodig heeft.
•    een melding moet doen.
•    geen vergunning nodig heeft.

Vergunning dakkapel of bijgebouw

Een vergunning voor het bouwen van een dakkapel of een bijgebouw (bijvoorbeeld een schuurtje, berging of garage) kunt u aanvragen via de SnelService Vergunningaanvraag. Het gaat om een proef waarbij uw vergunning binnen 5 werkdagen krijgt. De proef is voor alle inwoners binnen de bebouwde kom van Wageningen (behalve centrumbewoners, bewoners van de wijk Kortenoord en bewoners aan de Generaal Foulkesweg en de Lawickse Allee). Uw vergunningsaanvraag wordt behandeld door Omgevingsdienst de Vallei

Vooroverleg omgevingsvergunning

Als u niet zonder vergunning mag bouwen kunt u een vooroverleg aanvragen via www.omgevingsloket.nl of via het formulier vooroverleg omgevingsvergunning. Wij toetsen uw plan dan aan de (lokale) regels die van toepassing zijn op uw plan. Zoals het bestemmingsplan, de welstandsnota en stedenbouwkundige eisen. Met het vooroverleg krijgt u de mogelijkheid om in overleg met de gemeente uw plan aan te passen. 

Omgevingsvergunning aanvragen 

Een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen, gaat via het Omgevingsloket .Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Na de aanvraag toetsen wij uw plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandeisen en stedenbouwkundige eisen. Uw vergunningaanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst de Vallei.

Kosten

U betaalt voor de behandeling van uw vergunningaanvraag. De kosten zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten of bijvoorbeeld het aantal te kappen bomen. Bekijk daarvoor onze legesverordening. Een melding en een vergunningsvrijverklaring via de Snelservice is gratis.

Bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning

U kunt bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning. Op de pagina bezwaarschrift indienen leest u hoe u dat doet en hoe het proces gaat. Let op: Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig, totdat er een beslissing is op uw bezwaar. Soms is dat niet handig. Bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de bouwvergunning die uw buren hebben gekregen. Zolang er nog geen beslissing is op uw bezwaar, mogen uw buren alvast beginnen met bouwen. Wilt u dat voorkomen? Dan kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen.

Monument verbouwen 

Bij een monument kunt u nooit zonder vergunning verbouwen. U ontvangt een Omgevingsvergunning als de geplande werkzaamheden geen afbreuk doen aan het monumentale karakter van het Bouwwerk. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt dit..  

Meer informatie

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via de e-mail loketruimte@wageningen.nl of via de telefoon 0317-492 911.