Bodemkwaliteitskaart Regio De Vallei

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen hebben een bodemkwaliteitskaart en een nota bodembeheer. De bodemkwaliteitskaart beschrijft de gebiedseigen grondkwaliteit. De nota bodembeheer beschrijft het beleid rond het toepassen van grond.