Inzage bestemmingsplan

Inzage

Een ontwerpbestemmingsplan ligt voor een periode van zes weken ter inzage. Binnen deze zes weken kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Het staat iedereen vrij om het ontwerpbestemmingsplan in te zien en erop te reageren.

Besluit

Binnen twaalf weken na afloop van de ter inzage legging neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Zij maakt dit opnieuw binnen twee weken bekend in de lokale dag-, nieuws of huis-aan-huisbladen, en daarnaast in de Staatscourant en op de website.

Als u gereageerd hebt op het ontwerpplan, dan stuurt de gemeenteraad u persoonlijk bericht over het definitieve besluit.

Beroep

Nadat het besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan is bekend gemaakt, is het voor u mogelijk om in beroep te gaan. Dit kunt u alleen als u gereageerd heeft op het ontwerpplan en u belanghebbende bent. U kunt dit doen bij de Raad van State. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.