Wat is een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld hoe hoog gebouwd mag worden of welke functie er mag komen (huizen, winkels, een bedrijf, wegen of groen). Deze plannen zorgen ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven, instellingen in de gemeente Wageningen.

Wat staat er voor u in

Het bestemmingsplan is van invloed op uw woon- en leefomgeving. Wanneer u bijvoorbeeld een vergunning wilt aanvragen voor de bouw van een serre, kijkt de gemeente of de aanvraag binnen het bestemmingsplan past. Dit kunt u zelf in een vroeg stadium controleren. Een andere mogelijkheid is dat u voor de aankoop van een pand kunt bekijken wat de gebruiks- of verbouwingsmogelijkheden zijn.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt de bestemmingsplannen bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer het plan voor uw perceel niet beschikbaar is op deze landelijke website dan kunt u informatie opvragen bij  Publiekszaken. Hier kunt u ook informatie krijgen over het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als u wilt weten of u volgens het bestemmingsplan iets mag bouwen .