Vergunning verleend voor 3de onderwijsgebouw WUR

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het 3de onderwijsgebouw op de Wageningen Campus. Dit nieuwe pand wordt gevestigd aan de Vijfde Polder 1; het pand ‘Triton’ wordt hiervoor gesloopt. Het nieuwe gebouw zal naast een grote collegezaal voor 225 studenten vooral veel colloquiumzalen en practicumzalen herbergen. Het gebouw wordt ca. 30 meter hoog.

 

Nu de vergunning is verleend, kunnen belanghebbenden bezwaar indienen; dit is mogelijk tot 5 september 2019. Normaal gesproken geven we geen extra publiciteit aan verleende vergunningen, maar aangezien de bezwaarperiode grotendeels in de vakantie valt, doen we dat dit keer wel. Het was niet mogelijk om eerder het besluit te nemen aangezien er nog aanvullende onderzoeken nodig waren; het besluit later nemen is zeer ongewenst omdat dit zou betekenen dat het nieuwe onderwijsgebouw niet op tijd klaar is voor de start van het nieuwe collegejaar (2020/2021).

 

Via dit bericht brengen wij nadrukkelijk onder ieders aandacht dat de omgevingsvergunning is verleend en dat de bezwarentermijn is ingegaan. U kunt de stukken opvragen bij Omgevingsdienst De Vallei (info@oddevallei.nl of tel. 088 116 9900) of via het Loket Ruimte van de gemeente (loketruimte@wageningen.nl of tel. 0317 49 29 11).

Zie ook:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-80103.pdf

 

3de onderwijsgebouw WUR