Asbest verwijderen

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. Neem voor u begint contact op met de servicelijn.

Melding

U moet de sloopwerkzaamheden minimaal 5 werkdagen van tevoren doorgeven.

Bij de sloopmelding geeft u onder andere de volgende gegevens door:

  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • de naam en het adres van degene die het asbest gaat verwijderen
  • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderende
  • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Let op: u heeft eventueel een asbestinventarisatierapport nodig van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. 

Blijkt uit de melding dat u asbest zelf mag verwijderen? Dan kunt u asbest onder speciale voorwaarden inleveren bij het afvalbrengstation.

Zonder rapport

U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig als u maximaal 35 m² asbestplaten of maximaal 35 m² asbesthoudende vloerbedekking wil verwijderen. Het asbest verwijdert u uit uw huis of een bijgebouw van uw huis.

Bedrijven die asbesthoudende onderdelen verwijderen, zoals: vloerplaten onder verwarmingstoestellenbeglazingskit in de constructie van kassenrem- en frictiematerialenpakkingen uit verbrandingsmotorenverwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW.