Asbest verwijderen

Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Bent u eigenaar van zo’n asbestdak? Dan moet u dat dak uiterlijk 31 december 2024 hebben verwijderd. Dat geldt voor alle eigenaren: particulieren, bedrijven en overheden.

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. Neem voor u begint contact op met de servicelijn.

Melding

U moet de sloopwerkzaamheden minimaal 5 werkdagen van tevoren doorgeven.

Bij de sloopmelding geeft u onder andere de volgende gegevens door:

  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • de naam en het adres van degene die het asbest gaat verwijderen
  • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderende
  • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Let op: u heeft eventueel een asbestinventarisatierapport nodig van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. 

Blijkt uit de melding dat u asbest zelf mag verwijderen? Dan kunt u asbest onder speciale voorwaarden inleveren bij het afvalbrengstation.

Zonder rapport

U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig als u maximaal 35 m² asbestplaten of maximaal 35 m² asbesthoudende vloerbedekking wil verwijderen. Het asbest verwijdert u uit uw huis of een bijgebouw van uw huis.

Bedrijven die asbesthoudende onderdelen verwijderen, zoals: vloerplaten onder verwarmingstoestellenbeglazingskit in de constructie van kassenrem- en frictiematerialenpakkingen uit verbrandingsmotorenverwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW.

Meer informatie

Wij werken samen met andere gemeenten in Asbestdakenteam De Vallei. Samen stelden we een stappenplan op voor de aanpak van asbestdaken. Meer infomatie hierover leest u hier