Restafval

In het restafval zit nog afval dat gescheiden kan worden. Veruit het meeste is GFT, dit is 40% van het restafval. Van GFT kan niet alleen compost worden gemaakt, maar ook biogas.  Zo maken we van ons afval duurzame energie! Maar ook voor de andere afvalstromen zijn goede  verwerkingsmogelijkheden waarmee grondstoffen en energie wordt bespaard. Het restafval van Wageningen wordt verbrand bij  ARN in Weurt.

Inzameling restafval

Laagbouw (huizen)

In de laagbouw krijgt ieder huishouden een groene kliko met grijze deksel voor restafval. Op welke data het restafval wordt ingezameld vindt u in de afvalkalender.
 
Het restafval wordt één keer in drie weken op woensdagochtend opgehaald vanaf 7.30 uur ’s morgens. De kliko's moeten daarom vroeg op de gemeenschappelijke aanbiedplaats worden neergezet. De avond ervoor mag ook tot 23.00 uur. De aanbiedplaatsen zijn vaak gemerkt met een stoeptegel met de afbeelding van een kliko. De kliko moet dicht zijn en mag maximaal 75 kilo wegen. U mag er geen zakken, dozen of los afval naastzetten.

De kliko moet aan het eind van de inzameldag weer door u worden opgehaald. U moet zelf voor het schoonhouden van uw containers zorgen. De containers zijn eigendom van ACV; u heeft de kliko in bruikleen. Mocht u een container kwijt zijn, bel dan naar ACV (tel. 0318 - 648 160) om dit te melden en een nieuwe aan te vragen.

Hoogbouw (flats)

Als u in een flat of appartementencomplex woont kunt u uw restafval in de verzamelcontainer kwijt. Deze staat in de buurt van uw flat of appartementencomplex. Bij sommige flats of appartementencomplexen staan ondergrondse containers. Voor toegang tot de ondergrondse container heeft u een Afvalpas nodig.

Pas voor containers

Een deel van de containers is afgesloten en is alleen te openen met de Afvalpas. Deze pas kunt u ook gebruiken voor het Afvalbrengstation. 

De Afvalpas hoort bij de woning. Dat betekent dat u bij verhuizing de pas in de woning achterlaat voor de nieuwe bewoner. Wanneer dit niet gebeurt, zal aan de nieuwe bewoners alsnog een gratis pasje worden aangeboden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een kopie van een koopcontract of huurovereenkomst van uw woning te overleggen. ACV stelt de passen beschikbaar.

Wanneer u de pas kwijtraakt, kunt u tegen de kostprijs een nieuwe Afvalpas kopen. De prijs voor de afvalpas is € 17,50 en is verkrijgbaar bij ACV (direct pas aanvragen).

Wat wel, wat niet

In de restafvalcontainer mag alleen het afval dat niet gescheiden kan worden ingeleverd. Dus afvalstromen als GFT, glas, oud papier en karton, plastic verpakkingen, textiel en grofvuil horen niet in de grijze container thuis.

Contact

Afvalinzamelaar ACV, Klantcontact, tel. (0318) 648160, info@acv-groep.nl.
Meer informatie over de vewerking van het restafval vindt u op de website van ARN.