Vrijwilligersverzekering

De gemeente Wageningen heeft een collectieve vrijwilligersverzekering voor haar inwoners afgesloten. Het betreft de basis en de plus polis van de VNG verzekering.

Geen kosten

De verzekering is gratis voor vrijwilligers en dekt risico’s zoals schade bij ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid voor rechtspersonen, bestuurdersaansprakelijkheid verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand. Ook voor mantelzorgers wordt schade bij ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen gedekt.

Vrijwilligers

De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die binnen of voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera) onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Dit kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook eenmalige werkzaamheden. Ook de leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht zijn niet van belang. Het enige criterium is dat de vrijwilliger binnen of voor een organisatie actief is. De verzekering geldt voor Wageningse inwoners die in Nederland vrijwilligerswerk verrichten en voor vrijwilligers uit andere gemeenten welke in Wageningen vrijwilligerswerk verrichten. De verzekering geldt niet voor de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de ongevallen- en persoonlijke eigendomsverzekering van vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering en de onderdelen van de VNG vrijwilligers pluspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing.

Schadeformulier

Er is een schadeformulier beschikbaar om bij schade in te vullen en digitaal aan de gemeente te zenden. De gemeente beoordeelt of het gaat om vrijwilligersinzet volgens de definitie uit de polis en stuurt het schadeformulier door aan de verzekeringsmaatschappij. De maatschappij zal de schade direct met de schademelder afwikkelen, zonder tussenkomst van de gemeente of een andere organisatie. Het schadeformulier kun u invullen en mailen naar Verzekeringen@wageningen.nl.

Eerder afgesloten verzekeringen

Voor alle schadeverzekeringen geldt dat eerder afgesloten verzekeringen in de dekking voor gaan op deze verzekering. Vrijwilligersorganisaties die al een verzekering hebben en willen onderzoeken of zij hun oude verzekering nu kunnen opzeggen, kunnen vragen voorleggen per e-mail naar overheid.support@centraalbeheer.nl

Meer informatie

Heeft u vragen over de vrijwilligerspolis dan kunt u bij het overzicht van de meest gestelde vragen kijken of contact opnemen met overheid.support@centraalbeheer.nl.