Wat is een Persoonsgebonden budget (PGB)?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener, een zzp'er of een mantelzorger. Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener hoe u zorg krijgt. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf en heeft u dus de vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Voorwaarden pgb

 • U hebt een maatwerkvoorziening op basis van de Wmo
 • U kunt zelf het budget beheren. Wanneer het onzeker is of u het budget zelf kunt beheren, dan kan een aanvraag voor een pgb afgewezen worden.
 • U kunt zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen.
 • Staat u onder bewindvoering, dan is het pgb wellicht geen goede optie.
 • De zorg die u inkoopt, sluit aan bij het ondersteuningsplan of plan van aanpak pgb dat is gemaakt door uzelf.
 • Als het pgb niet volgens de afspraken wordt besteed, dan zijn er eventuele terugvorderingen mogelijk
 • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen voor jeugdhulpverleners die zorg leveren. Uw contactpersoon informeert u hierover.

Aanmelding pgb

 • Voor hulp bij het huishouden levert u een ingevuld aanmeldformulier in
 • Voor begeleiding en/of dagbesteding levert u een ingevuld ondersteuningsplan in. Het formulier kunt u opvragen via wmo@wageningen.nl
 • Bij een nieuwe aanmelding heeft u eerst een gesprek met een medewerker van het Startpunt. De mogelijkheid voor een pgb kunt u hier aangeven. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt
 • Bij een pgb dient u zelf een plan van aanpak PGB in
 • Een wmo consulent beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden van een pgb en welk voorziening er wordt ingezet
 • U ontvangt van de wmo consulent een ondersteuningsplan, aan u wordt gevraagd dit te ondertekenen en terug te sturen
 • U ontvangt daarna een beschikking met daarin de hoogte van uw pgb budget

Afspraak maken

U kunt het beste een afspraak maken met een consulent van het Startpunt voor het aanvragen van een pgb. U weet dan zeker dat er voldoende tijd voor uw vragen is. Een afspraak maken kan telefonisch via (0317) 41 01 60, e- mail startpunt@wageningen.nl , of binnenlopen op Rooseveltweg 408a te Wageningen.

Hoe verloopt uw aanvraag

Binnen twee weken na aanvraag wordt er contact met u opgenomen. De gemeente bekijkt dan uw aanvraag. Na het onderzoekontvangt u een besluit (een beschikking) op uw aanvraag. Wanneer u een pgb krijgt, dan staat in de beschikking onder andere de hoogte van het budget, voor hoe lang u het budget krijgt en het resultaat wat u wilt bereiken met de hulp een ondersteuning. De hoogte van het pgb wordt bepaald aan de hand van de tarieven van de zorg in natura. Als u duurdere zorg wilt, moet u dit bijbetalen.

Eigen bijdrage

Als u pgb-wmo krijgt, moet u hierover ook een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Aanvraag

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).