Jeugdhulp

Naast de bestaande voorzieningen, zoals het consultatiebureau, de kinderopvang, de school en de huisarts, kunt u ook (anoniem) terecht bij het Startpunt Wageningen. Bijvoorbeeld voor opvoedondersteuning of vragen over opvoeden en opgroeien. Een deskundige medewerker beantwoordt uw vragen, denkt mee en geeft praktische tips en zo nodig ondersteuning.

Hulp bij opvoeden

U kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • Hoe leg ik mijn kinderen uit dat we gaan scheiden?
  • Hoe ga ik om met het pubergedrag van mijn zoon?
  • Ik ben bang dat de vriend van mijn dochter een loverboy is en nu?
  • Ik wil graag begeleiding voor mijn autistische zoon, hoe vraag ik dit aan?
  • Mijn kind wordt op school gepest, hoe zorg ik dat mijn zoon/ dochter meer weerbaar wordt?
  • Mijn zoon van 17 jaar zit alleen maar achter de computer, is hij gameverslaafd?

Melding jeugdhulp

Wilt u een aanmelding jeugdhulp doen? Een aanmelding voor jeugdhulp dient u in bij het Startpunt of met het meldingsformulier. Een startpuntmedewerker of een jeugdconsulent bespreekt met u uw vragen en ondersteuningsbehoefte. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Eerst bekijkt u wat u met behulp van uw netwerk, vrijwilligers of met hulp van voorzieningen/hulp waar geen toekenning van de gemeente voor nodig is, kunt oplossen. De Startpuntmedewerker informeert en adviseert u over de mogelijkheden. Blijkt dat er een vorm van hulp nodig is, waar een toekenning van de gemeente voor nodig is, dan handelt een jeugdconsulent uw melding verder af.

Contact en meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a, (0317) 41 01 60 of stuur een e-mail naar startpunt@wageningen.nl.

Website opvoeden.nl

Voor betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u ook terecht op Opvoeden.nl.Hier vindt u algemene informatie voor ouders en opvoeders van kinderen in alle leeftijden, maar ook voor (aanstaande) ouders met vragen over ouderschap.

Voor jongeren bestaat er Infovoorjou.nl, met informatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Voor informatie over gezondheidsvoorlichting en -opvoeding kunt u zich richten tot het Startpunt.

Kosten

niet van toepassing

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a, tel. (0317) 410160.