Verandering eigen bijdrage WMO 1 januari 2019

Per 1 januari a.s. wordt een abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat bijna iedereen een lagere eigen bijdrage gaat betalen. Iedere inwoner in Nederland betaalt maximaal €17,50 per periode van vier weken als eigen bijdrage voor de WMO. Het maakt niet uit hoeveel de voorzieningen kosten, hoeveel voorzieningen iemand heeft en wat het inkomen is. Het CAK stuurt alle inwoners met een Wmo voorziening in december een brief waarin staat wat dit voor hen betekent.

Wat verandert er in de eigen bijdrage?

Of er iets verandert dat ligt er aan wat u nu aan eigen bijdrage betaalt.  Betaalt u nu meer dan €17,50 per 4 weken dan zal het bedrag lager worden. Betaalt u nu niets dan blijft de eigen bijdrage gelijk. Betaalt u nu minder dan €17,50 (maar wel iets) dan zal het bedrag omhoog gaan naar €17,50 per 4 weken.

Vrijstelling van eigen bijdrage op basis van inkomen

In Wageningen zijn mensen met een inkomen onder de 130% van de toepasselijke bijstandsnorm vrijgesteld van het betalen van eigen bijdrage.

Heeft u nog vragen?

Op www.hetcak.nl/wmo2019 vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo in 2019. Via de website kunt u het CAK ook een bericht sturen. Telefonisch is het CAK te bereiken via het gratis informatienummer 0800 – 1925 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.